ThienHoangSro.com
SROThienHoangSro
ThienHoangSro Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.

Trailer Sever.
SK_Silk
Thương nhân Đạo tặc Bảo tiêu

Hạng Tên nghề Đẳng cấp Lương Job= 1/10Exp = Gold nhận được
1 TH_xXTXx 4 3.932.901
2 TH_TrueMilk 3 4.507.061
3 R_TONGTHONG 3 4.434.784
4 TH_ChuHoj 3 2.535.227
5 TH_Binh_ 3 2.461.118
6 QL_Vui_La_99 3 315.234
7 TH_Hitler 2 2.053.497
8 TH___MaiYeu_ 2 1.054.247
9 TH_Gai1Con 2 531.108
10 TH_Captain 2 450.007